Synergie in de bouw: optimaliseer samenwerking met onderaannemers bij overheidsopdrachten

MINRO Legal
08/08/2023

De bouwsector wordt gekenmerkt door complexe projecten, strakke deadlines en veeleisende technische specificaties. In de wereld van overheidsopdrachten, waar efficiëntie en kwaliteit centraal staan, is samenwerking met onderaannemers vaak dan ook een essentiële strategie voor succes.

In deze blogpost gaan we dieper in op de samenwerking met onderaannemers bij overheidsopdrachten in de bouw, waarschuwen we jou voor enkele aandachtspunten en delen we inzichten om deze samenwerking optimaal te benutten.

De kracht – of noodzaak – van samenwerking.

Het motto “samen sterk” is nergens zo waardevol als in de bouwsector. Bij overheidsopdrachten zijn projecten vaak grootschalig en veelomvattend. Het gespecialiseerde werk en de veeleisende technische bepalingen of selectie-eisen opgelegd in de opdrachtdocumenten vergen vaak de inzet van onderaannemers.

Er zijn talloze voordelen te noemen: diepgaande expertise en ervaring, efficiëntie, flexibiliteit, … maar er zijn ook een reeks potentiële risico’s die we je graag onder de aandacht brengen.

Vrijheid blijheid?

In principe staat het je vrij te kiezen met wie je samenwerkt in het kader van een overheidsopdracht. Toch is het uitzoeken van de juiste onderaannemers essentieel. We moeten immers goed bewaken dat de onderaannemers waarop we beroep willen doen, ook voldoen aan de selectiecriteria en zich niet bevinden in uitsluitingsgronden.

Aandachtspunten

  1. Opgeven van onderaannemers.

Een aanbestedende overheid kan vragen dat in jouw offerte al wordt aangegeven welk deel van de opdracht in onderaanneming zal worden gegeven en welke onderaannemers daarvoor zullen optreden. Als geselecteerde inschrijver kun je in principe geen beroep doen op andere onderaannemers dan die welke in de offerte vermeld waren, tenzij de aanbestedende overheid het gebruik van een andere onderaannemer toestaat.

Er is dus niets dat jou belet om meer dan één onderaannemer in de offerte op te geven. Zo behoud je de vrijheid om in geval van gunning te kiezen tussen potentiële onderaannemers, waarvan je weet dat zij de selectie-toets hebben doorstaan. Indien je je in het kader van het selectieproces echter baseert op de technische en beroepskwalificaties van een bepaalde onderaannemer of zijn relevante beroepservaring, ben je verplicht met die specifieke onderaannemer te werken, tenzij de aanbestedende dienst instemt met een nieuwe onderaannemer en je kunt aantonen dat deze vervangende onderaannemer over dezelfde vereiste technische en beroepsbekwaamheid beschikt.

Kies onderaannemers dus met zorg. Evalueer hun ervaring, referenties en financiële stabiliteit. Werk samen met betrouwbare professionals die zich inzetten voor dezelfde kwaliteitsnormen. Zoals al aangehaald moeten de onderaannemers de toets van de selectie (blijvend) doorstaan. De selectiecriteria en de uitsluitingsgronden kunnen ook nog tijdens de uitvoering van de werken gecontroleerd worden door de bouwheer. Dit geldt ook voor de erkenning bijvoorbeeld. Als je vooraf geen overzicht hebt bezorgd van alle in te schakelen onderaannemers, maar er wel nog inschakelt eens de werf is opgestart, moet je hier vooral rekening mee houden. Wees voorbereid en werk enkel met betrouwbare partners samen.

  1. Kritieke taken

Ook voor wat betreft werken, diensten, plaatsings- en installatiewerkzaamheden in het kader van leveringen kan de aanbestedende overheid eisen dat bepaalde kritieke taken rechtstreeks door jou zelf worden verricht OF wanneer de offerte wordt ingediend door een combinatie van deelnemers waarvan er een de nodige expertise heeft. Dat kan zich bijvoorbeeld voordoen bij restauratiewerken.

  1. Contractuele bescherming

De onderaannemer heeft géén contractuele band met de aanbestedende overheid. Enkel jij bent als hoofdaannemer aansprakelijk. Het is daarom van groot belang om de afspraken en verantwoordelijkheden van je onderaannemers vast te leggen in duidelijke contracten. Dit omvat zaken als betalingsvoorwaarden, projectplanning, kwaliteitsnormen en mogelijke vertragingen. Weet ook dat, wanneer er een prijsherziening is voorzien in het hoofdcontract met de aanbestedende overheid/bouwheer, deze doorwerkt in de contracten met je onderaannemer. Deze heeft hier dus automatisch recht op.

Conclusie

Het succes van samenwerking met onderaannemers begint met een sterke basis. Selecteer en check je onderaannemers grondig, hanteer open communicatie en duidelijke contracten en evalueer je samenwerking regelmatig.

In de complexe wereld van bouwprojecten bij overheidsopdrachten is samenwerking met onderaannemers niet alleen een strategie, maar een noodzaak. Door de juiste partners te kiezen, kunnen we een reeks uitdagingen omzetten in kansen en streven naar uitmuntendheid in elk project. Maar, pas op: niet elke samenwerking is zonder risico.

Wil je ook weten of, hoe en met welke onderaannemers je kunt samenwerken?

Neem vrijblijvend contact op met onze partner, Yasmine D’hanis van MINRO Legal via info@minro-legal.be.

MINRO Legal is een legal consultancy bedrijf gespecialiseerd in advies & opleiding rond overheidsopdrachten. We richten ons op ondernemers en aanbesteders die nieuw zijn in de materie of die willen optimaliseren. We streven ernaar praktische oplossingen te bieden die succes bevorderen, met concreet advies dat onmiddellijk rendeert.

Lees meer

Scroll naar boven