Wie is Govly?

Over ons

Het belang van overheidsopdrachten is nauwelijks te onderschatten. Ze zijn essentieel voor de verwezenlijking van de dienstverlening aan burgers, vormen belangrijke inkomsten voor vele ondernemers en dragen bij tot de werkgelegenheid. Overheidsopdrachten zijn evenwel ingebed in een complexe regelgeving. Dat brengt een behoefte mee aan duidelijke en begrijpelijke informatie over de vele ins en outs omtrent overheidsopdrachten. Uit dat besef ontstond Govly, het platform voor overheidsopdrachten. Govly bundelt nuttige informatie in verband met overheidsopdrachten, zowel voor experten als geïnteresseerden zonder veel achtergrondkennis. Het platform bevat diverse secties: een vraag & antwoord-sectie, een nieuwssectie en een sectie publicaties met onder andere een overzicht van de rechtspraak van de Raad van State in verband met overheidsopdrachten.

Dit platform werd mogelijk dankzij de vrijwillige medewerking van het expertenpanel van Govly. Heb je ook een bijzondere expertise in overheidsopdrachten en wens je ons panel te vervoegen? Stuur een e-mail naar info@govly.be en wij nemen snel contact op!

De op deze website vermelde informatie verbindt op geen enkele wijze de partners die onder de partnerindex worden vermeld, noch de auteurs van de betreffende informatie. Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg werd samengesteld, wordt elke verantwoordelijkheid afgewezen voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheden of anderszins (en de gebeurlijke gevolgen hiervan) die deze website desgevallend zouden bevatten.

Scroll naar boven