Regelgeving Overheidsopdrachten: belangrijke wijzigingen voor KMO’s

MINRO Legal
06/10/2023

Het Koninklijk Besluit van 4 september 2023 (gepubliceerd in het Belgische Staatsblad 21 september 2023) wijzigt de borgtochtregeling en verlengt de termijn voor het verplicht indienen van elektronische facturen voor kleine opdrachten. In deze korte blogpost leggen we je in 2 minuten uit wat je moet weten!

  1. Over de borgtocht

De regels rond het stellen van een borg worden versoepeld. Het stellen van een borg wordt immers gezien als een belemmering voor de deelname aan overheidsopdrachten door KMO’s.

Om KMO’s maximaal aan overheidsopdrachten te laten participeren, wordt het artikel 25 van het KB Uitvoering nu gemoderniseerd.

De belangrijkste wijzigingen :

  • De borgtocht is in principe 5% van de waarde van de opdracht bedraagt.
  • De aanbesteder kan er voor kiezen om dit percentage te verlagen of zelf om géén borgtocht te vragen. Dit wordt dan in de opdrachtdocumenten vermeld.
  • De aanbesteder mag géén borgtocht eisen voor opdrachten en raamovereenkomsten lager dan 50.000 EUR. Indien de aanbesteder dit toch zou willen doen, dan moet hij dit uitdrukkelijk motiveren en vooraan in het bestek vermelden. Doet hij dit niet, is een eventuele afwijking op de regel dat geen borgtocht gevraagd mag worden, niet toepasselijk.

Hoewel dit dus goede verbeteringen aan de regelgeving zijn, blijft het dus belangrijk om de opdrachtdocumenten aandachtig te (laten) analyseren en te weten wat er gevraagd wordt door de aanbesteder, ook inzake de borgtocht.

  1. Over elektronisch factureren

Elektronische facturatie, ook gekend als e-invoicing of e-facturatie is de nieuwste stap in het digitaler maken van overheidsopdrachten.

Voor opdrachten met een waarde van minstens 30.000 euro (excl. btw) is het al sinds mei dit jaar verplicht om elektronisch te factureren.

Voor opdrachten vanaf 3.000 euro (excl. btw) wordt de inwerkingtreding nu verlengd. Oorspronkelijk moest vanaf 1 november 2023 ook gestart worden met elektronische facturatie voor deze opdrachten. De wetgever heeft nu beslist dat deze verplichting pas geldt vanaf 1 maart 2024. Zo krijg je als ondernemer meer tijd om je voor te bereiden op deze digitalisering. Maak gebruik van die tijd en zorg dat je helemaal voorbereid bent!

Wil jij meer weten over het stellen van een borg of elektronisch factureren?

Neem vrijblijvend contact op met onze partner, Yasmine D’hanis van MINRO Legal via info@minro-legal.be.

MINRO Legal is een adviesbureau gespecialiseerd in overheidsopdrachten. We richten ons op ondernemers en aanbesteders die nieuw zijn in de materie of die willen optimaliseren. We streven ernaar praktische oplossingen te bieden die succes bevorderen, met concreet advies dat onmiddellijk rendeert. Bij ons kan je terecht voor to-the-point advies en persoonlijke begeleiding.

Lees meer

Scroll naar boven