De Europese drempelbedragen werden opnieuw aangepast

Govly
15/02/2022

Elke twee jaar past de Europese Commissie de drempelbedragen inzake de procedures voor het plaatsen van Europese opdrachten en concessies aan. De laatste aanpassing dateerde reeds van 1 januari 2020. Op 11 november 2021 publiceerde de Commissie in het Europees Publicatieblad (PB L 398, 11 november 2021) de aangepaste drempelbedragen die zullen ingaan op 1 januari 2022 en die zullen gelden tot en met 31 december 2023. Deze nieuwe bedragen zijn van toepassing op de Richtlijnen 2014/24/EU (Klassieke sectoren)[1], 2014/25/EU (Speciale sectoren)[2], 2014/23/EU (Concessies)[3] en 2009/81/EG (Defensie)[4].

Deze aanpassingen werden eveneens omgezet in Belgisch recht, via een ministerieel besluit van 8 december 2021 en een koninklijk besluit van 17 december 2021.

Waar deze Europese drempelbedragen in 2020 voor het eerst in 10 jaar daalden, stellen we vandaag vast dat deze, zij het zeer beperkt, een nieuwe stijging kennen.

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe Europese drempelbedragen per soort opdracht/concessie, alle exclusief BTW:

Overheidsopdrachten (Klassieke sectoren)

Opdrachten voor werken: 5.382.000 euro (i.p.v. 5.350.000 euro)

Opdrachten voor leveringen en diensten: 215.000 euro (i.p.v. 214.000 euro)

Opdrachten voor leveringen en diensten (voor de federale overheid): 140.000 euro (i.p.v. 139.000 euro)

Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 750.000 euro (is niet gewijzigd)

Overheidsopdrachten (Speciale sectoren)

Opdrachten voor werken: 5.382.000 euro (i.p.v. 5.535.000 euro)

Opdrachten voor leveringen en diensten: 431.000 euro (i.p.v. 428.000 euro)

Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 1.000.000 euro (is niet gewijzigd)

Overheidsopdrachten (Defensie en veiligheid)

Opdrachten voor werken: 5.382.000 euro (i.p.v. 5.350.000 euro)

Opdrachten voor leveringen en diensten: 431.000 euro (i.p.v. 428.000 euro)

Concessies

Concessies voor (openbare) werken: 5.382.000 euro (i.p.v. 5.350.000 euro)

Concessies voor diensten: 5.382.000 euro (i.p.v. 5.350.000 euro)


[1] EUR-Lex – 32021R1952 – NL – EUR-Lex (europa.eu)

[2] EUR-Lex – 32021R1953 – NL – EUR-Lex (europa.eu)

[3] EUR-Lex – 32021R1951 – NL – EUR-Lex (europa.eu)

[4] EUR-Lex – 32021R1950 – NL – EUR-Lex (europa.eu)

Lees meer

Scroll naar boven