N.T
23/03/2023

Vlaamse overheid beschuldigd van concurrentievervalsing door opkoop

Uit gegevens opgevraagd door Chris Janssens, fractieleider van Vlaams Belang, bij minister van Omgeving Zuhal Demir blijkt dat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in 2022 al meer dan twee keer zoveel grond heeft gekocht als in 2019. Van de in totaal 4.268 hectare grond die sinds 2019 is aangekocht, betreft een derde landbouwgrond. Volgens Janssens laat de Vlaamse regering hiermee zien “steeds meer als vijand van de boer en het platteland” te opereren.

BRON: VILT

In 2019 kocht het ANB 724 hectare grond, waarvan 232 hectare landbouwgrond. Dit is sindsdien verdubbeld naar 1.429 hectare in 2022, waarvan 464 hectare landbouwgrond. De Vlaamse regering heeft in totaal 1.427 hectare aan landbouwgrond aangekocht in de afgelopen vier jaar, wat neerkomt op een derde van alle grondaankopen. Het budget voor grondaankopen is in de afgelopen jaren sterk gestegen, van bijna tien miljoen euro in 2015 tot 41 miljoen euro in 2020 en 67,5 miljoen euro in 2022 onder leiding van minister Demir. Janssens beweert dat de aankoop van landbouwgronden voor natuurgebieden de oorzaak is van de hoge aankoopprijzen.

Minister Demir ontkent dat de aankoop van landbouwgronden de oorzaak is van de hoge aankoopprijzen en stelt dat er andere redenen zijn voor de stijging. Janssens is het hier niet mee eens en wijst op de aankoop van 30 hectare landbouwgrond in Lichtervelde in februari 2023, waarbij de Vlaamse regering 47 procent meer heeft betaald dan de gemiddelde grondwaarde.

Vlaams Belang noemt de situatie “bijzonder cynisch” omdat landbouwers het steeds moeilijker hebben om landbouwgrond te vinden terwijl de overheid zelf volop landbouwgronden opkoopt. Volgens Janssens zou de overheid juist moeten zorgen voor bescherming van landbouwers en het vermijden van oneerlijke concurrentie.

© Govly

Lees meer

Vlaamse Regering verbetert ondersteuning van ondernemers en stimuleert innovatie

05/06/2024

Schapen Kemp vzw zet overheidsopdracht voor natuurbegrazing Kanaalplas voort

28/05/2024

IKWV ontvangt vier nieuwe jetscooters voor kustbewaking en reddingsoperaties

13/05/2024

Stad Oostende versterkt banden met Stadsatelier

26/03/2024

Batopin plant 970 CASH-punten tegen eind 2025

28/03/2024

Stad Leuven stimuleert duurzame handel: gratis proefproject elektrische cargodeelfietsen

21/03/2024

UZ Gent's nieuwe revalidatietoestel verkort hersteltijd voor revalidanten

19/03/2024

Eerste autonoom toegankelijk treinstel voorgesteld door NMBS

15/03/2024

Skilpod krijgt groen licht voor contract ter waarde van 1 miljard euro

11/03/2024
Scroll naar boven