Shutterstock
C.G.
14/06/2024

Uitschrijven van aanbestedingen voor reeds geleverde opdrachten: "Zeer problematisch, dit neigt naar fraude"

Het uitschrijven van aanbestedingen voor prestaties die in het verleden zijn geleverd, wordt door experts als zeer problematisch beschouwd en kan neigen naar fraude. Dit oordeel komt in het licht van recente kritiek op de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en hun samenwerking met consultancybedrijven.

Bron: VRT NWS

Het Rekenhof heeft zich kritisch uitgelaten over hoe de FOD Justitie omgaat met de inzet van consultants. Deze externe medewerkers worden ingehuurd voor specifieke opdrachten zonder dat er altijd een voorafgaande aanbestedingsprocedure wordt georganiseerd. Dit leidde ertoe dat sommige consultancybedrijven hun samenwerking tijdelijk opschortten om zelf niet in de problemen te komen.

De FOD Justitie zou hebben geprobeerd om contracten achteraf te regulariseren door aanbestedingen te organiseren voor opdrachten die al geleverd zijn. Steven Van Garsse, hoogleraar Bestuurskunde aan de UHasselt en de Universiteit Antwerpen, noemt dit “zeer problematisch” en wijst op het gevaar voor vervalsing en verlies van overheidsgeld.

Volgens Van Garsse is de essentie van een aanbesteding om mededinging te bevorderen en door een objectieve procedure de beste prijs-kwaliteitverhouding te verkrijgen. Het regulariseren van reeds geleverde prestaties verstoort deze mededinging volledig en kan leiden tot schriftvervalsing, wat neigt naar fraude.

Minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD) gaf in Terzake aan dat hij geen aanwijzingen heeft van kwade wil en fraude op basis van de huidige informatie. Hij benadrukte dat fraude een ernstig misdrijf is en dat beschuldigingen hiervan niet licht opgevat mogen worden. Het kabinet benadrukt dat het rapport van het Rekenhof nog in de ontwerpfase is en de bevindingen niet definitief zijn.

Van Garsse pleit voor verder onderzoek om te bepalen hoe ernstig de problemen zijn binnen de FOD Justitie. Hoewel de wetgeving rond overheidsopdrachten enkele uitzonderingen kent, worden deze in de praktijk soms te ruim geïnterpreteerd, wat leidt tot paniek en pogingen tot regularisatie. Hoewel niet alle inbreuken op de wetgeving per definitie strafbaar zijn, is het belangrijk dat parket en gerecht deze kwesties nader onderzoeken.

Naast de problemen met consultancyopdrachten, zijn er ook zorgen over opdrachten die werden toegekend aan bpost. Het Rekenhof beschrijft de situatie binnen de FOD Justitie als een falende directie met een gebrek aan strategie en een hoog risico op fraude.

Lees meer

Raad van State bevestigt nieuwe aanbesteding voor organisatie nationale feestdag

18/06/2024

160.000 euro besteed aan graffiti-verwijdering op Kunstberg in Brussel

11/06/2024

Vlaamse Regering verbetert ondersteuning van ondernemers en stimuleert innovatie

05/06/2024

Schapen Kemp vzw zet overheidsopdracht voor natuurbegrazing Kanaalplas voort

28/05/2024

IKWV ontvangt vier nieuwe jetscooters voor kustbewaking en reddingsoperaties

13/05/2024

Stad Oostende versterkt banden met Stadsatelier

26/03/2024

Batopin plant 970 CASH-punten tegen eind 2025

28/03/2024

Stad Leuven stimuleert duurzame handel: gratis proefproject elektrische cargodeelfietsen

21/03/2024

UZ Gent's nieuwe revalidatietoestel verkort hersteltijd voor revalidanten

19/03/2024
Scroll naar boven