N.T
17/04/2023

Stad Leuven investeert in veiligheid en infrastructuur: gunstig resultaat van 51,9 miljoen euro

De stad Leuven heeft het afgelopen jaar vooral geïnvesteerd in veiligheid, de aankoop van terreinen en gebouwen, wegenwerken en onroerend erfgoed. Dit blijkt uit de jaarrekening die eind deze maand aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ondanks de uitdagende situatie als gevolg van de energiecrisis en loonindexaties, kan de stad nog altijd een gunstig rekeningresultaat van 51,9 miljoen euro voorleggen.

BRON: Het Nieuwsblad

Een groot deel van deze investeringen is naar veiligheid gegaan, waaronder verbeteringen voor de politie en de brandweer. Daarnaast zijn er ook investeringen gedaan in de aankoop en renovatie van gebouwen en terreinen, wegen en rioleringen, speelterreinen en historisch patrimonium. De investeringen zijn deels gefinancierd via leningen met lage rentevoeten. De schuld van de stad bedraagt momenteel 128,3 miljoen euro, ofwel 1.248 euro per inwoner, wat aanzienlijk lager is dan in de periode 2000-2010.

Ondanks de investeringen staat er op 31 december 2022 nog een bedrag van 16,9 miljoen euro op de stadsrekening, wat ruimte biedt voor toekomstige projecten en crisisopvang. Het stadsbestuur benadrukt dat belastingverhogingen niet aan de orde zijn. Oppositiepartij N-VA maakt zich echter zorgen over de stadsrekening en vindt dat het stadsbestuur minder voorzichtig is dan in de vorige legislatuur. Volgens hen is de coalitie spilzuchtig en stijgt de stadsschuld jaar na jaar. Ze maken zich zorgen over de gevolgen van de stijgende rentes en het onzekere financiële klimaat voor de stad. Ze vinden dat het stadsbestuur de toekomstige generaties alle ruimte ontneemt om te investeren, ondanks hun beweringen dat ze zorg dragen voor de toekomstige generaties.

© Govly

Lees meer

Vlaamse Regering verbetert ondersteuning van ondernemers en stimuleert innovatie

05/06/2024

Schapen Kemp vzw zet overheidsopdracht voor natuurbegrazing Kanaalplas voort

28/05/2024

IKWV ontvangt vier nieuwe jetscooters voor kustbewaking en reddingsoperaties

13/05/2024

Stad Oostende versterkt banden met Stadsatelier

26/03/2024

Batopin plant 970 CASH-punten tegen eind 2025

28/03/2024

Stad Leuven stimuleert duurzame handel: gratis proefproject elektrische cargodeelfietsen

21/03/2024

UZ Gent's nieuwe revalidatietoestel verkort hersteltijd voor revalidanten

19/03/2024

Eerste autonoom toegankelijk treinstel voorgesteld door NMBS

15/03/2024

Skilpod krijgt groen licht voor contract ter waarde van 1 miljard euro

11/03/2024
Scroll naar boven