C.G
27/02/2023

Nieuwe fase voor de spoorontwikkeling in en rondom havengebied Gent-Terneuzen

North Sea Port gaat dit jaar in samenwerking met spoorwegbeheerders ProRail en Infrabel een vervolgonderzoek starten naar de spoorontwikkeling in en rondom het havengebied tussen Gent en Terneuzen. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Belgische en Nederlandse overheid en richt zich op het verder uitwerken van oplossingsrichtingen en vervolgstudies naar onder andere de milieueffecten, ruimtelijke inpassing en duurzaamheid.

BRON: North Sea Port

Om deze onderzoeken uit te voeren, is de projectorganisatie Rail Ghent Terneuzen opgericht. De drie partijen gaan samen bekijken of de knelpunten die zijn vastgesteld in een vooronderzoek, gefinancierd door de Europese Unie, opgelost kunnen worden. De belangrijkste knelpunten zijn de toenemende vraag naar spoorvervoer en de huidige capaciteit en betrouwbaarheid van het spoor tussen Gent en Terneuzen.

Uit de vooronderzoeken zijn er drie mogelijke spoorontwikkelingen naar voren gekomen die kunnen bijdragen aan het oplossen van de knelpunten. Deze zijn een nieuwe spoorlijn aan de oostkant van het zeekanaal tussen het Nederlandse Axel en het Belgische Zelzate, een nieuwe spoorboog ten oosten van de Sluiskilbrug in Nederland en een spoorverbinding aan de noordkant van de sporen aan het Kluizendok in Zandeken, België.

De studiefase van het onderzoek gaat normaal gezien van start na de zomer van 2023. In deze fase zal de omgeving nadrukkelijk betrokken worden door middel van gesprekken met de bewoners en organisaties in de buurt. Infrabel publiceert aan het begin van de studiefase een start- en projectnota, ProRail zal een Kennisgeving van het voornemen in Nederland publiceren. In deze documenten wordt ook beschreven hoe en wanneer de omgeving betrokken wordt.

Het onderzoek is een belangrijke stap richting een duurzamere en betrouwbaardere spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen, en draagt daarmee bij aan de verdere ontwikkeling van het havengebied en de economie in de regio.

©Govly

Lees meer

Stad Oostende versterkt banden met Stadsatelier

28/03/2024

Batopin plant 970 CASH-punten tegen eind 2025

26/03/2024

Stad Leuven stimuleert duurzame handel: gratis proefproject elektrische cargodeelfietsen

21/03/2024

UZ Gent's nieuwe revalidatietoestel verkort hersteltijd voor revalidanten

19/03/2024

Eerste autonoom toegankelijk treinstel voorgesteld door NMBS

15/03/2024

Skilpod krijgt groen licht voor contract ter waarde van 1 miljard euro

11/03/2024

Nieuwe fietsteller op fietsring F400 rond Gent houdt fietsers in de gaten

08/03/2024

Onderzoek naar realisatie van gecombineerd AZ Mol-Geel op nieuwe site

06/03/2024

Stad Gent biedt gratis hellingen aan voor winkels en horecazaken

04/03/2024
Scroll naar boven