Bpost
N.T.
25/09/2023

Bpost voorziet 75 miljoen euro voor terugbetaling te hoge overheidscontract vergoedingen

Bpost heeft besloten om een bedrag van 75 miljoen euro te reserveren om mogelijk te veel ontvangen geld voor overheidscontracten terug te betalen aan de staat. Deze overcompensatie betreft de beheerkosten van staatsrekeningen en de afhandeling van verkeersboetes. Momenteel wacht Bpost op de analyse van de overheid om de exacte omvang van de overbetalingen vast te stellen.

BRON: Vrt nws

De juridische afdeling van Bpost heeft vastgesteld dat er mogelijk te veel is betaald in twee van de drie onderzochte gevallen: staatsrekeningen en boetes. Bpost kan onterechte staatssteun hebben ontvangen bij de verwerking van binnenlandse en internationale boetes. Daarnaast heeft het bedrijf nagelaten fouten in de facturering te rapporteren. Bpost zal deze kwestie bespreken met de Federale Overheidsdienst Justitie en zal eventuele overbetalingen terugbetalen.

Wat betreft het beheer van rekeningen in opdracht van de federale overheid, kan er eveneens sprake zijn van te veel ontvangen geld, wat als onterechte staatssteun kan worden beschouwd. Bpost zal dit bespreken met de diensten van Financiën en het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Voor de productie van nummerplaten lijkt er geen sprake te zijn van overcompensatie of inbreuken op de concurrentiewetgeving. Wel heeft Bpost enkele afspraken met de overheid geschonden.

De exacte omvang van de overbetalingen is nog niet bekend, daarom heeft Bpost voorlopig 75 miljoen euro geblokkeerd om dit bedrag mogelijk terug te betalen aan de overheid. Interim-CEO Philippe Dartienne benadrukt dat dit bedrag voorwaardelijk is en nog moet worden bevestigd door de federale overheid. In totaal zullen de kosten voor Bpost naar verwachting oplopen tot 85 miljoen euro, waarvan 10 miljoen euro impact zal hebben op de operationele inkomsten in 2023.

Bpost meldde dat in totaal veertien personen betrokken waren bij de fouten die zijn gemaakt in de dossiers. “Dat kan betekenen dat ze er actief aan hebben meegewerkt. Anderen waren op de hoogte maar hebben niet ingegrepen. Of ze hadden iets dieper moeten graven maar hebben dat niet gedaan”, zei voorzitster van de raad van bestuur Audrey Hanard. Zij betreurt het gedrag van dit beperkte aantal individuen, dat het vertrouwen van zowel klanten als aandeelhouders heeft geschaad. Zij staat klaar om de resultaten van de interne onderzoeken toe te lichten aan het parlement.

Er zijn geen verdere ontslagen als gevolg van dit onderzoek, maar eerder werden al acht contracten beëindigd in verband met lopende onderzoeken. Deze zomer trad directeur Kathleen Van Beveren af als gevolg van het interne onderzoek naar de drie contracten. Bpost heeft deze aankondiging gedaan vlak voor de aanstelling van de nieuwe CEO Chris Peeters, die begin november van netbeheerder Elia komt.

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) merkt op dat er nu een ‘omslag naar openheid’ plaatsvindt bij Bpost, vooral met de komst van de nieuwe CEO, waarbij transparantie en deontologie voorop staan. De uiteindelijke impact op Bpost en de totale kosten zullen pas bekend worden nadat verschillende betrokken overheidsdiensten hun eigen analyses hebben gemaakt en deze hebben vergeleken met de conclusies van Bpost. Het is onwaarschijnlijk dat de Europese Commissie voor het einde van het jaar kan besluiten of er sprake was van illegale staatssteun, aldus interim-CEO Dartienne.

© Govly

Lees meer

Vlaamse Regering verbetert ondersteuning van ondernemers en stimuleert innovatie

05/06/2024

Schapen Kemp vzw zet overheidsopdracht voor natuurbegrazing Kanaalplas voort

28/05/2024

IKWV ontvangt vier nieuwe jetscooters voor kustbewaking en reddingsoperaties

13/05/2024

Stad Oostende versterkt banden met Stadsatelier

26/03/2024

Batopin plant 970 CASH-punten tegen eind 2025

28/03/2024

Stad Leuven stimuleert duurzame handel: gratis proefproject elektrische cargodeelfietsen

21/03/2024

UZ Gent's nieuwe revalidatietoestel verkort hersteltijd voor revalidanten

19/03/2024

Eerste autonoom toegankelijk treinstel voorgesteld door NMBS

15/03/2024

Skilpod krijgt groen licht voor contract ter waarde van 1 miljard euro

11/03/2024
Scroll naar boven