Pieter_M
06/06/2023

Aalst overlegt met Fluvius en buurgemeenten over nachtelijke verlichting

De gemeenteraad van Aalst wordt geconfronteerd met een vraag vanuit de oppositie om de straatverlichting ’s nachts weer volledig te laten branden, zoals vóór de energiecrisis. Ook de meerderheid in de gemeenteraad is van mening dat onnodige maatregelen vermeden moeten worden. Desondanks blijft het onderwerp van verlichte straten een punt van discussie.

BRON: Het Nieuwsblad

Tijdens de gemeenteraadszitting bracht gemeenteraadslid Steve Herman van Vlaams Belang het voorstel ter sprake om de straatverlichting ’s nachts opnieuw aan te steken. Hij wijst erop dat de energieprijzen inmiddels aanzienlijk zijn gedaald en pleit daarom voor het herstellen van de nachtelijke verlichting. Volgens het raadslid vergroot het doven van de verlichting het risico op fysieke ongevallen en versterkt het gevoel van onveiligheid. Ann Van de Steen van Vooruit sluit zich aan bij de argumenten van Herman. Ze benadrukt dat veel inwoners van Aalst hebben laten weten dat ze zich onveilig voelen. Hoewel er tijdens de recente gemeenteraadszitting concessies zijn gedaan om onder andere het stadscentrum en de kernen van de deelgemeenten opnieuw te verlichten, blijkt dit volgens haar niet afdoende te zijn.

Burgemeester Christoph D’Haese van N-VA verklaart dat het doven van de straatverlichting na drie maanden is geëvalueerd. Als reactie daarop zijn er al verschillende aanpassingen doorgevoerd, waarbij het stadscentrum, alle dorpspleinen van de deelgemeenten en de omgeving van de Sint-Annabrug en Varkensmarkt opnieuw werden verlicht. Hoewel er verbetering is, vindt de burgemeester dat het nog niet voldoende is. Het stadsbestuur is daarom van plan om een stap verder te gaan. D’Haese benadrukt de noodzaak om terug te keren naar de situatie vóór de energiecrisis en geen onnodige maatregelen te nemen. De stad zal daarom in overleg treden met Fluvius en de naburige gemeenten, aangezien zij ook gevolgen ondervinden wanneer de verlichting opnieuw wordt ingeschakeld. De buurgemeenten Lede, Erpe-Mere en Haaltert laten weten dat ze geen specifieke aanpassingen vragen, maar ze zijn wel bereid om naar het voorstel van Aalst te luisteren. In Lebbeke blijft de situatie ongewijzigd, aangezien de verlichting daar ’s nachts blijft branden.

© Govly

Lees meer

Vlaamse Regering verbetert ondersteuning van ondernemers en stimuleert innovatie

05/06/2024

Schapen Kemp vzw zet overheidsopdracht voor natuurbegrazing Kanaalplas voort

28/05/2024

IKWV ontvangt vier nieuwe jetscooters voor kustbewaking en reddingsoperaties

13/05/2024

Stad Oostende versterkt banden met Stadsatelier

26/03/2024

Batopin plant 970 CASH-punten tegen eind 2025

28/03/2024

Stad Leuven stimuleert duurzame handel: gratis proefproject elektrische cargodeelfietsen

21/03/2024

UZ Gent's nieuwe revalidatietoestel verkort hersteltijd voor revalidanten

19/03/2024

Eerste autonoom toegankelijk treinstel voorgesteld door NMBS

15/03/2024

Skilpod krijgt groen licht voor contract ter waarde van 1 miljard euro

11/03/2024
Scroll naar boven