N.T
16/06/2023

Wit-Gele Kruis Limburg roept op tot pragmatische aanpak bij elektrificatie wagenpark

De nieuwe wetgeving die vanaf 1 juli 2023 van kracht wordt voor de elektrificatie van wagenparken, vormt een grote uitdaging voor het Wit-Gele Kruis Limburg, dat meer dan 1.600 voertuigen in gebruik heeft. De directeur van de organisatie, Nadja Vananroye, benadrukt dat deze voertuigen essentiële werktools zijn voor de verpleegkundigen, die voortdurend onderweg zijn om patiënten te verzorgen. Op korte termijn is het echter financieel en praktisch onhaalbaar om over te stappen naar een volledig elektrisch wagenpark. Daarom vraagt het Wit-Gele Kruis Limburg een uitstel of vrijstelling aan de regering.

BRON: Wit-Gele Kruis

De komende jaren zullenwerkgevers aanzienlijk hogere bijdragen moeten betalen voor werknemers die nogsteeds gebruikmaken van voertuigen met verbrandingsmotoren. Met name debijdrage aan CO2-uitstoot zal op korte termijn aanzienlijk stijgen. PeterBorgs, adjunct-directeur, meldt dat het Wit-Gele Kruis Limburg in 2022 al€428.167,75 heeft betaald aan CO2-uitstoot, en volgens prognoses zal dit bedragin 2027 bijna €2,4 miljoen bedragen. Bovendien moet de organisatie ook rekeninghouden met de kosten van het volledig elektrificeren van het wagenpark.Elektrische voertuigen zijn aanzienlijk duurder, vooral in het segment vankleinere voertuigen waarin het Wit-Gele Kruis Limburg opereert. Daarnaast zijnde beschikbare modellen beperkt. Aangezien veel verpleegkundigen hun voertuigenook privé gebruiken, zou de overgang naar elektrische voertuigen zowel voor dewerkgever als de werknemer aanzienlijk hogere kosten met zich meebrengen.

Het Wit-Gele Kruis Limburg heeftal geruime tijd de ambitie om duurzaamheid te bevorderen door demobiliteitsvoetafdruk te verkleinen, over te schakelen op alternatieveoplossingen en het wagenpark te vergroenen en te elektrificeren. Daartoe heeftde organisatie samengewerkt met een adviesbureau op het gebied van mobiliteit.Echter, de overgang naar elektrische voertuigen kan niet van de ene op deandere dag worden gerealiseerd vanwege organisatorische uitdagingen.

Het directe tankgemak dat demedewerkers nu hebben bij de vele benzinestations is niet te vergelijken met deoplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen. In Limburg alleen al zijn erongeveer 1.600 verpleegkundigen die in principe thuis moeten opladen, omdat zeniet langskomen op kantoor en onderweg geen tijd hebben om op te laden.

Daarnaast zijn ze oproepbaar enmoeten ze snel vanuit hun privésituatie kunnen worden ingezet. Daarom isprivégebruik van de voertuigen essentieel binnen de organisatie. “Daarnaastzijn er nog enkele aandachtspunten met betrekking tot het gebruik vanlaadpassen bij thuisladen, zoals het ontbreken van een koppeling metkentekenplaten en de onmogelijkheid om het oplaadgedrag van andere voertuigente controleren”, voegt Borgs toe. “Dit vergt extra inspanningen vande werkgever. Uit een enquête onder onze medewerkers blijkt bovendien dat veelverpleegkundigen geen laadpunt kunnen installeren omdat ze in een appartementof woning zonder garage of oprit wonen. Zij zouden dus afhankelijk blijven vande beperkt beschikbare openbare laadinfrastructuur.”

“In tegenstelling totbedrijven is er geen enkele wettelijke maatregel voorzien waarmee het Wit-GeleKruis Limburg de kostenverschillen tussen conventionele en elektrischevoertuigen in de komende jaren kan compenseren. Uit studies blijkt dat hetverschil in totale eigendomskosten (TCO) voor non-profitorganisaties enbedrijven voor hetzelfde voertuig kan oplopen tot bijna 50%.”

Concreet vraagt het Wit-GeleKruis Limburg daarom aan de regering om uitstel of vrijstelling voornon-profitorganisaties van de wijzigingen in de CO2-bijdrage die vanaf 1 julivan kracht worden. Aangezien deze wijzigingen bedoeld zijn om de overgang bijcommerciële bedrijven te stimuleren en deze bedrijven worden ondersteund doorandere maatregelen, zoals fiscale aftrek in de vennootschapsbelasting en steunvoor laadinfrastructuur, lijkt het redelijk om een vrijstelling of op zijnminst uitstel te verlenen aan non-profitorganisaties in de zorgsector, gezienhun belangrijke maatschappelijke bijdrage. Daarnaast wordt er ook gevraagd omfinanciële ondersteuning voor de transitie naar elektrische voertuigen.

© Govly

Lees meer

Raad van State bevestigt nieuwe aanbesteding voor organisatie nationale feestdag

18/06/2024

Uitschrijven van aanbestedingen voor reeds geleverde opdrachten: "Zeer problematisch, dit neigt naar fraude"

14/06/2024

160.000 euro besteed aan graffiti-verwijdering op Kunstberg in Brussel

11/06/2024

Vlaamse Regering verbetert ondersteuning van ondernemers en stimuleert innovatie

05/06/2024

Schapen Kemp vzw zet overheidsopdracht voor natuurbegrazing Kanaalplas voort

28/05/2024

IKWV ontvangt vier nieuwe jetscooters voor kustbewaking en reddingsoperaties

13/05/2024

Stad Oostende versterkt banden met Stadsatelier

26/03/2024

Batopin plant 970 CASH-punten tegen eind 2025

28/03/2024

Stad Leuven stimuleert duurzame handel: gratis proefproject elektrische cargodeelfietsen

21/03/2024
Scroll naar boven