N.T
29/03/2023

Vervanging beweegbare bruggen in Vlaanderen in een stroomversnelling via PPS

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft aangekondigd dat er publiek-private samenwerkingen (PPS) zullen worden aangegaan voor het vernieuwen van een 30-tal beweegbare bruggen over heel Vlaanderen.

BRON: Lydia Peeters 

“We kampen in Vlaanderen met een historische onderhoudsachterstand van onze bruggen en tunnels. Vele zijn sterk verouderd waardoor de veiligheid in het gedrang komt,” aldus Peeters.

De PPS zullen uitgaan van de Vlaamse Waterweg nv, de beheerder van de bruggen, in het kader van hun programma ‘Asset Management’.

Bij een publiek-private samenwerking staat de overheid in voor de omkadering van het project, terwijl de private aannemers kunnen bijdragen met hun expertise. Er wordt met andere woorden samengewerkt tussen de overheid en de private partners, dit in tegenstelling tot de klassieke openbare aanbestedingen waarbij de overheid het project van begin tot eind ontwerpt. De aannemers staan in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud. Deze vorm van PPS heet DBFM en staat voor Design, Build, Finance & Maintain. Door het vroegtijdig betrekken van de aannemers binnen het project kan er efficiënter en voordeliger worden gewerkt op vlak van financiering, uitvoering en onderhoud. Net omdat de aannemers meer inspraak hebben en dus ook een grotere verantwoordelijkheid dragen voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud op lange termijn, worden ze extra gemotiveerd om kwaliteitsvolle producten en/of diensten af te leveren.

Tegen 2030 zouden een 30-tal beweegbare bruggen vervangen moeten worden. Die bruggen maken tevens deel uit van het programma ‘Bediening op afstand’ en zullen dus tijdens de werken eveneens worden uitgerust met de installaties om ze geschikt te maken voor bediening op afstand.

Momenteel is er een marktverkenning georganiseerd door de Vlaamse Waterweg nv in samenwerking met De Werkvennootschap. Hiermee wordt de aanpak aan de sector voorgelegd. In 2024 wordt de marktprocedure opgestart voor de selectie van een opdrachtnemer.

Voor dit project heeft minister Peeters 1,6 miljard euro uitgetrokken.

© Govly

Lees meer

Raad van State bevestigt nieuwe aanbesteding voor organisatie nationale feestdag

18/06/2024

Uitschrijven van aanbestedingen voor reeds geleverde opdrachten: "Zeer problematisch, dit neigt naar fraude"

14/06/2024

160.000 euro besteed aan graffiti-verwijdering op Kunstberg in Brussel

11/06/2024

Vlaamse Regering verbetert ondersteuning van ondernemers en stimuleert innovatie

05/06/2024

Schapen Kemp vzw zet overheidsopdracht voor natuurbegrazing Kanaalplas voort

28/05/2024

IKWV ontvangt vier nieuwe jetscooters voor kustbewaking en reddingsoperaties

13/05/2024

Stad Oostende versterkt banden met Stadsatelier

26/03/2024

Batopin plant 970 CASH-punten tegen eind 2025

28/03/2024

Stad Leuven stimuleert duurzame handel: gratis proefproject elektrische cargodeelfietsen

21/03/2024
Scroll naar boven