C.G
13/01/2023

Stad Brugge kent subsidies toe voor AED-toestellen

Stad Brugge besliste eind 2022 om vanaf 1 januari 2023 de aankoop van AED-toestellen en de toegankelijkheid van bestaande AED-toestellen te subsidiëren. Op die manier wil de stad de beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van AED-toestellen verhogen.

BRON: Stad Brugge

Een Automatische Externe Defibrillator (AED-toestel) is een draagbaar en eenvoudig te hanteren apparaat dat ervoor zorgt dat de overlevingskansen toenemen van slachtoffers met levensbedreigende hartritmestoornissen.

Een publiek toegankelijk AED-toestel is een toestel dat ter beschikking wordt gesteld op een openbare plaats en 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bruikbaar is door eenieder. Momenteel heeft de stad Brugge zo’n 156 AED-toestellen op haar grondgebied, maar ze zijn niet allemaal publiek toegankelijk of even vlot bereikbaar.

Daarom heeft de stad tijdens de gemeenteraadszitting van 19 december 2022 besloten om een nieuw subsidiereglement in te voeren vanaf 1 januari 2023. Dit reglement zou moeten leiden tot een toename van de beschikbaarheid, publieke toegankelijkheid en bereikbaarheid van AED-toestellen op Brugs grondgebied.

Iedere natuurlijke persoon of organisatie die een AED-toestel wenst aan te kopen of een reeds aangekocht AED-toestel publiek toegankelijk wil maken, kan een aanvraag indienen.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 250 euro met een maximum van 25% van ofwel de aankoopprijs (incl. btw) van het toestel ofwel van de kosten voor het uitvoeren van werken om een eerder aangekocht AED-toestel publiek toegankelijk te maken. Per toestel kan er slechts één subsidie worden ontvangen. Er kunnen uiteraard meerdere subsidieaanvragen worden ingediend, als er meerdere toestellen worden aangekocht of als meerdere bestaande toestellen publiek toegankelijk worden gemaakt.

Aangezien het stadsbestuur hiervoor een jaarlijks budget van 5.000 euro heeft voorzien en de aanvragen chronologisch worden behandeld, is het aangewezen om op tijd een aanvraag in te dienen.

Het subsidiereglement treedt in werking op 1 januari 2023 en loopt ten einde op 31 december 2024.

©Govly

Lees meer

Stad Oostende versterkt banden met Stadsatelier

28/03/2024

Batopin plant 970 CASH-punten tegen eind 2025

26/03/2024

Stad Leuven stimuleert duurzame handel: gratis proefproject elektrische cargodeelfietsen

21/03/2024

UZ Gent's nieuwe revalidatietoestel verkort hersteltijd voor revalidanten

19/03/2024

Eerste autonoom toegankelijk treinstel voorgesteld door NMBS

15/03/2024

Skilpod krijgt groen licht voor contract ter waarde van 1 miljard euro

11/03/2024

Nieuwe fietsteller op fietsring F400 rond Gent houdt fietsers in de gaten

08/03/2024

Onderzoek naar realisatie van gecombineerd AZ Mol-Geel op nieuwe site

06/03/2024

Stad Gent biedt gratis hellingen aan voor winkels en horecazaken

04/03/2024
Scroll naar boven