N.T
04/04/2023

Overheid en financiële sector zijn het eens: ten minste één geldautomaat per gemeente tegen 2025

Federaal minister van Economie Pierre-Yves Demargne (PS) meldt dat de federale regering en de bankensector het eens zijn geworden over een betere spreiding van geldautomaten. Er moet minsten één geldautomaat per gemeente komen.

BRON: VRT NWS

De Belgische banken hebben afgelopen jaren het aantal geldautomaten systematisch afgebouwd om dat veel betalingen elektronisch of online worden verricht. Het is dan ook niet interessant om de dure geldautomaten open te houden. Dit benadeelt echter kwetsbare en oudere mensen die, omwille van het ontbreken van een geldautomaat in hun dorp, kilometers ver moeten afreizen om verrichtingen te doen.

Om die reden vond een overleg plaats tussen de minister van Werk en Economie Pierre-Yves Demargne (PS), de minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), de staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open VLD) en de bankenfederatie Febelfin, Batopin en Jofico.

Uit het akkoord zijn vier concrete afspraken voortgekomen:

  • Tegen 2025 worden op 287 extra locaties geldautomaten geplaatst. Tegen 2027 zullen er in België bijna 4000 geldautomaten zijn, die gelijkmatiger verspreid zijn.
  • Er zijn garanties bekomen rond het behoud of het bijplaatsen van 80 bankautomaten op strategische locaties.
  • Elke burger heeft recht op minstens 24 kosteloze geldafhalingen bij om het even welke geldautomaat, dus ook bij banken waar men geen klant is.
  • Een bankautomaat die rechtstreeks toegankelijk is via de buitengevel moet 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar zijn voor iedereen.

De geldautomaten worden gelijkmatiger verspreid, dit wil zeggen dat er binnen stedelijke gebieden een automaat te vinden zal zijn binnen twee kilometer, in de tussengebieden binnen drie kilometer en voor de landelijke gebieden, met minder dan 300 inwoners per vierkante kilometer, binnen de vijf kilometer.

Zowel minister Demargne als minister Van Peteghem zijn tevreden met de genomen maatregelen. Ze benadrukken dat bereikbare, beschikbare en betaalbare geldautomaten een basisrecht zijn. Daarnaast is ook staatssecretaris Alexia Bertrand positief, zij stelt dat “de deal ervoor zorgt dat elke consument vlot toegang heeft tot zijn geld” en vindt het goed dat “winkeliers, kmo’s en zelfstandigen de mogelijkheid hebben om veilig geld te storten in een geldautomaat bij hen in de buurt”.

Daartegenover staan een aantal organisaties die minder tevreden zijn met de gemaakte afspraken. Zo klagen organisaties als OKRA, Financité en Test-Aankoop al langer dat er een gebrek is aan bankautomaten. Ze vinden het akkoord te vrijblijvend en vragen inzage in de details, zodat iedere gemeente voor zich de situatie kan analyseren. Daarnaast vragen ze de federale regering om een wetgevend initiatief te nemen om de toegang tot cash geld te waarborgen en ze willen dat er sancties worden voorzien in het geval het akkoord niet wordt nageleefd.

© Govly

© Govly

Lees meer

Stad Oostende versterkt banden met Stadsatelier

28/03/2024

Batopin plant 970 CASH-punten tegen eind 2025

26/03/2024

Stad Leuven stimuleert duurzame handel: gratis proefproject elektrische cargodeelfietsen

21/03/2024

UZ Gent's nieuwe revalidatietoestel verkort hersteltijd voor revalidanten

19/03/2024

Eerste autonoom toegankelijk treinstel voorgesteld door NMBS

15/03/2024

Skilpod krijgt groen licht voor contract ter waarde van 1 miljard euro

11/03/2024

Nieuwe fietsteller op fietsring F400 rond Gent houdt fietsers in de gaten

08/03/2024

Onderzoek naar realisatie van gecombineerd AZ Mol-Geel op nieuwe site

06/03/2024

Stad Gent biedt gratis hellingen aan voor winkels en horecazaken

04/03/2024
Scroll naar boven