shutterstock
N.T
08/08/2023

Belang van Statuutaanpassingen voor succesvol inschrijven op overheidsopdrachten

Het aanpassen van de statuten is een gevolg van de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), dat sinds 1 mei 2019 van kracht is. Bestaande vennootschappen hebben tot 31 december 2023 de tijd om hun statuten aan te passen aan de nieuwe wetgeving, en deze aanpassing moet plaatsvinden via een notaris.

Bron: De Tijd

Uit cijfers van de notarissen blijkt dat bijna twee op de drie van de 572.000 bedrijven deze stap nog niet hebben gezet. “Ondernemers hebben echter alle belang bij het ondernemen van actie”, zegt Jelle Van Hove, woordvoerder van Notaris.be. “De nieuwe regelgeving biedt vele extra mogelijkheden die pas van kracht worden zodra de statuten zijn aangepast. Zo kan de bestuurder van een familiebedrijf de opvolging beter regelen en kan hij aandelen schenken aan zijn kinderen terwijl hij toch de zeggenschap behoudt. Daarnaast kunnen besloten vennootschappen het toetreden en uittreden van aandeelhouders veel soepeler laten verlopen.”

Bedrijven die hun statuten niet voor de deadline aanpassen, kunnen in de problemen komen. In principe zijn de bestuurders dan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk, wat betekent dat zij financieel verantwoordelijk zijn voor eventuele schade. Hoewel een niet tijdige aanpassing meestal niet onmiddellijk tot schade zal leiden, kan dit wel het geval zijn als de statutenwijziging een voorwaarde is voor erkenning, het verkrijgen van een subsidie, of het inschrijven op een overheidsopdracht. In dat geval zou de vennootschap de aansprakelijkheid van de bestuurders kunnen betwisten.

© Govly

Lees meer

Raad van State bevestigt nieuwe aanbesteding voor organisatie nationale feestdag

18/06/2024

Uitschrijven van aanbestedingen voor reeds geleverde opdrachten: "Zeer problematisch, dit neigt naar fraude"

14/06/2024

160.000 euro besteed aan graffiti-verwijdering op Kunstberg in Brussel

11/06/2024

Vlaamse Regering verbetert ondersteuning van ondernemers en stimuleert innovatie

05/06/2024

Schapen Kemp vzw zet overheidsopdracht voor natuurbegrazing Kanaalplas voort

28/05/2024

IKWV ontvangt vier nieuwe jetscooters voor kustbewaking en reddingsoperaties

13/05/2024

Stad Oostende versterkt banden met Stadsatelier

26/03/2024

Batopin plant 970 CASH-punten tegen eind 2025

28/03/2024

Stad Leuven stimuleert duurzame handel: gratis proefproject elektrische cargodeelfietsen

21/03/2024
Scroll naar boven