N.T
28/06/2023

Provincie Oost-Vlaanderen voltooit succesvolle aanbesteding voor onderhoud onbevaarbare waterlopen

De Provincie Oost-Vlaanderen beheert een netwerk van onbevaarbare waterlopen van tweede categorie, dat zich uitstrekt over circa 1.660 km op haar grondgebied. Het periodieke onderhoud van deze waterlopen omvat taken zoals maaien, slibruiming en oeverversteviging. De Provincie heeft besloten om de komende twee jaar ongeveer 12 miljoen EUR te investeren in dit onderhoud. 

BRON: Provincie Oost-Vlaanderen

Voor praktische doeleinden zijn de waterlopen verdeeld in acht secties, waarvoor de huidige contracten eind juni aflopen. In het voorjaar is de Provincie gestart met een aanbestedingsprocedure om nieuwe aannemers te vinden voor de verschillende secties. Deze procedure is nu afgerond. Indien de aannemers goed werk leveren, kunnen hun contracten met nog eens twee jaar worden verlengd. Dit betekent dat de Provincie de komende vier jaar in totaal 24 miljoen EUR zal besteden aan het onderhoud van de waterlopen.

Daarnaast reserveert het provinciebestuur jaarlijks een budget van drie miljoen EUR voor de bouw van watergerelateerde infrastructuur en nog eens drie miljoen EUR ter ondersteuning van polders en wateringen. Het onderhoud van de waterlopen is een complexe taak die maatwerk vereist. Het omvat voornamelijk het maaien van begroeiing, het verwijderen van slib en het verstevigen van oevers. De medewerkers van de Provincie zijn goed bekend met de waterlopen en weten waar en wanneer er onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd om een goede waterdoorstroming te waarborgen. Ze zijn ook bewust van gebieden waar het beter is om niet te maaien en te ruimen, om water langer vast te houden, vooral in het kader van de strijd tegen droogte.

Het is een uitdaging om een balans te vinden, aangezien de weersomstandigheden snel kunnen veranderen. Het veranderende klimaat voegt daar nog meer onvoorspelbaarheid aan toe, met extremere weersomstandigheden. Bovendien neemt de Provincie maatregelen om de stabiliteit van de oevers te waarborgen, aangezien sterke stroming erosie kan veroorzaken. Wanneer er voldoende ruimte is langs de beek, wordt de voorkeur gegeven aan natuurlijke vegetatie. In sommige gevallen zijn hardere materialen nodig, afhankelijk van factoren zoals de aanwezigheid van gebouwen, wegen en beschikbare ruimte.

© Govly

Lees meer

Vlaamse Regering verbetert ondersteuning van ondernemers en stimuleert innovatie

05/06/2024

Schapen Kemp vzw zet overheidsopdracht voor natuurbegrazing Kanaalplas voort

28/05/2024

IKWV ontvangt vier nieuwe jetscooters voor kustbewaking en reddingsoperaties

13/05/2024

Stad Oostende versterkt banden met Stadsatelier

26/03/2024

Batopin plant 970 CASH-punten tegen eind 2025

28/03/2024

Stad Leuven stimuleert duurzame handel: gratis proefproject elektrische cargodeelfietsen

21/03/2024

UZ Gent's nieuwe revalidatietoestel verkort hersteltijd voor revalidanten

19/03/2024

Eerste autonoom toegankelijk treinstel voorgesteld door NMBS

15/03/2024

Skilpod krijgt groen licht voor contract ter waarde van 1 miljard euro

11/03/2024
Scroll naar boven