N.T
24/03/2023

Ministerraad keurt omzendbrief goed voor emissieloze voertuigen bij federale overheid

Op 10 maart 2023 keurde de Ministerraad het ontwerp van omzendbrief 307septies goed, betreffende de verwerving (aankoop, huurkoop, huur en lease) van emissieloze voertuigen die geregistreerd zijn in België voor gebruik door de federale overheid.

BRON: FOD BOSA

In overeenstemming met het regeerakkoord van 30 september 2020 moeten alle nieuwe bedrijfswagens uiterlijk in 2026 emissievrij zijn. Bovendien zal het vanaf 1 juli 2024 enkel nog mogelijk zijn om emissieloze bedrijfsvoertuigen aan te kopen, met uitzondering van bepaalde categorieën. Om te voldoen aan de richtlijnen van het regeerakkoord voor voertuigen die door overheidsdiensten worden gebruikt, heeft de FOD BOSA de opdracht gekregen om de huidige omzendbrief 307sexies te herzien. Die bevat immers de voorwaarden bevat voor de aankoop en leasing van personenvoertuigen door overheidsdiensten en bepaalde organisaties van openbaar nut.

Omzendbrief 307sexies zal worden aangepast omdat de bedragen die erin opgenomen zijn niet meer overeenkomen met de huidige marktprijzen. Daarnaast werkt de FOD BOSA aan een kaderovereenkomst voor de leasing van emissievrije voertuigen en aan informatiefiches. Er worden binnenkort infosessies georganiseerd over dit onderwerp. De omzendbrief 307septies zal binnenkort worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Houd onze website en andere communicatiekanalen dus in de gaten voor verdere informatie.

In 2019 kocht het ANB 724 hectare grond, waarvan 232 hectare landbouwgrond. Dit is sindsdien verdubbeld naar 1.429 hectare in 2022, waarvan 464 hectare landbouwgrond. De Vlaamse regering heeft in totaal 1.427 hectare aan landbouwgrond aangekocht in de afgelopen vier jaar, wat neerkomt op een derde van alle grondaankopen. Het budget voor grondaankopen is in de afgelopen jaren sterk gestegen, van bijna tien miljoen euro in 2015 tot 41 miljoen euro in 2020 en 67,5 miljoen euro in 2022 onder leiding van minister Demir. Janssens beweert dat de aankoop van landbouwgronden voor natuurgebieden de oorzaak is van de hoge aankoopprijzen.

Minister Demir ontkent dat de aankoop van landbouwgronden de oorzaak is van de hoge aankoopprijzen en stelt dat er andere redenen zijn voor de stijging. Janssens is het hier niet mee eens en wijst op de aankoop van 30 hectare landbouwgrond in Lichtervelde in februari 2023, waarbij de Vlaamse regering 47 procent meer heeft betaald dan de gemiddelde grondwaarde.

Vlaams Belang noemt de situatie “bijzonder cynisch” omdat landbouwers het steeds moeilijker hebben om landbouwgrond te vinden terwijl de overheid zelf volop landbouwgronden opkoopt. Volgens Janssens zou de overheid juist moeten zorgen voor bescherming van landbouwers en het vermijden van oneerlijke concurrentie.

© Govly

Lees meer

Stad Oostende versterkt banden met Stadsatelier

28/03/2024

Batopin plant 970 CASH-punten tegen eind 2025

26/03/2024

Stad Leuven stimuleert duurzame handel: gratis proefproject elektrische cargodeelfietsen

21/03/2024

UZ Gent's nieuwe revalidatietoestel verkort hersteltijd voor revalidanten

19/03/2024

Eerste autonoom toegankelijk treinstel voorgesteld door NMBS

15/03/2024

Skilpod krijgt groen licht voor contract ter waarde van 1 miljard euro

11/03/2024

Nieuwe fietsteller op fietsring F400 rond Gent houdt fietsers in de gaten

08/03/2024

Onderzoek naar realisatie van gecombineerd AZ Mol-Geel op nieuwe site

06/03/2024

Stad Gent biedt gratis hellingen aan voor winkels en horecazaken

04/03/2024
Scroll naar boven