N.T
07/07/2023

Gezamenlijke aanpak voor ouderenzorg: Samenwerking tussen woonzorgcentra in Poperinge en Heuvelland

De lokale overheden van Poperinge en Heuvelland hebben plannen aangekondigd om de woonzorgcentra Huize Proventier en Sint-Medard te laten samenwerken via een welzijnsvereniging. Met deze samenwerking willen beide overheden het aanbod van openbare ouderenzorg in de regio versterken. Een welzijnsvereniging biedt verschillende voordelen op het gebied van inhoud, strategie, financiën en operationele aspecten.

BRON: Stad Poperinge

In 2021 hebben Poperinge enHeuvelland al aangekondigd dat ze een nauwere samenwerking tussen hunwoonzorgcentra willen realiseren. Huize Proventier en Sint-Medard opererenmomenteel onafhankelijk in een woonzorglandschap dat steeds meer clusteringkent en waarin het openbare aanbod sterk afneemt.

Beide lokale overheden strevenernaar het openbare aanbod van ouderenzorg in hun gemeenten te waarborgen doormiddel van samenwerking. Adviesbureau Probis heeft de mogelijkheden onderzochten begin dit jaar een adviesnota opgesteld. Uit het advies blijkt dat eenwelzijnsvereniging de beste optie is voor deze samenwerking, omdat dit diversevoordelen met zich meebrengt.

Op inhoudelijk gebied kunnenHuize Proventier en Sint-Medard hun dienstverlening op elkaar afstemmen.Diensten zoals personeelszaken en informatietechnologie kunnen zo specifiekeondersteuning bieden, terwijl beide voorzieningen zich verder specialiseren indoelgroepgerichte zorg, zoals dementiezorg en psychogeriatrische zorg. Dewoonzorgcentra behouden hun eigen identiteit, maar werken efficiënter doorbijvoorbeeld gezamenlijk kwaliteitsprocedures en verbeterprojecten op testellen. Het afstemmen van prijzen en het voeren van een gezamenlijkinkoopbeleid leidt ook tot verbetering van de financiële resultaten. Door tekiezen voor een welzijnsvereniging behouden de woonzorgcentra hun openbaarkarakter en blijven ze verbonden met de lokale overheid.

Poperinge en Heuvelland hebbenhun raden voor maatschappelijk welzijn gevraagd om toestemming om verderonderzoek te doen naar en voorbereidingen te treffen voor de oprichting van eenintergemeentelijke welzijnsvereniging. De plannen kunnen pas in de volgendebestuursperiode worden uitgevoerd. Het is niet realistisch om allevoorbereidingen voor het einde van 2023 af te ronden en in het verkiezingsjaar2024 kunnen er geen formele beslissingen worden genomen door de besturen. In detussentijd kunnen ze echter wel doorgaan met de voorbereidende werkzaamheden.

© Govly

Lees meer

Stad Oostende versterkt banden met Stadsatelier

28/03/2024

Batopin plant 970 CASH-punten tegen eind 2025

26/03/2024

Stad Leuven stimuleert duurzame handel: gratis proefproject elektrische cargodeelfietsen

21/03/2024

UZ Gent's nieuwe revalidatietoestel verkort hersteltijd voor revalidanten

19/03/2024

Eerste autonoom toegankelijk treinstel voorgesteld door NMBS

15/03/2024

Skilpod krijgt groen licht voor contract ter waarde van 1 miljard euro

11/03/2024

Nieuwe fietsteller op fietsring F400 rond Gent houdt fietsers in de gaten

08/03/2024

Onderzoek naar realisatie van gecombineerd AZ Mol-Geel op nieuwe site

06/03/2024

Stad Gent biedt gratis hellingen aan voor winkels en horecazaken

04/03/2024
Scroll naar boven