Loading...

Inside Overheidsopdrachten

Categorie:

40.0080.00 excl. BTW

 E-Book: € 40,  paperback € 80

Binnen het domein van aanbestedingen, waar zowel overheidsbedrijven, steden, gemeenten, ziekenhuizen als andere entiteiten hun inkoopprocessen conform de strikte regelgeving voor overheidsopdrachten uitvoeren, schetst het boek ‘Inside Overheidsopdrachten’ (voorheen bekend als “Doorzicht”) een allesomvattend beeld. In deze publicatie worden Nederlandstalige arresten van de Raad van State gebundeld en voorzien van begrijpelijke samenvattingen.

80.00 excl. BTW
40.00 excl. BTW
Loading...

Binnen het domein van aanbestedingen, waar zowel overheidsbedrijven, steden, gemeenten, ziekenhuizen als andere entiteiten hun inkoopprocessen conform de strikte regelgeving voor overheidsopdrachten uitvoeren, schetst het boek ‘Inside Overheidsopdrachten’ (voorheen bekend als “Doorzicht”) een allesomvattend beeld. In deze publicatie worden Nederlandstalige arresten van de Raad van State gebundeld en voorzien van begrijpelijke samenvattingen. Hiermee wordt de voortdurende evolutie van de rechtspraak binnen deze dynamische sector tastbaar gemaakt.

De lancering van het boek vond plaats in 2021 en oogstte positieve reacties binnen de publieke sector. We nodigen u van harte uit om de inhoud van dit werk hieronder te verkennen. Moge dit boek uw bron van waardevolle inzichten zijn, terwijl u uw kennis op het gebied van overheidsopdrachten verder verdiept. Kies voor verrijking, duik in ‘Inside Overheidsopdrachten’ en ontdek wat het te bieden heeft voor uw expertise.

Over de auteur

Bart Gheysens is een jurist en werkt momenteel als Assistant Contracts officer bij het European Space Agency (ESA) in Rome. Voorheen was hij specialist overheidsopdrachten bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van het Vlaams Gewest van 2009 tot 2020, en hij heeft ook gewerkt bij de FOD Binnenlandse Zaken. Bart heeft uitgebreide ervaring in het overheidsopdrachtenrecht, met onder andere gerenommeerde publicaties en bijdragen aan de huidige wetgeving, waaronder het nieuwe artikel 38/9 KB AUR 2013. Hij wordt vaak gevraagd als spreker voor opleidingen in overheidsopdrachten en is actief betrokken geweest bij verschillende relevante organisaties, zoals het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten en de Belgische Vereniging voor Bouwrecht.

Stijn Maeyaert studeerde af als master in de rechten aan de Universiteit Gent (2013). Hij is bemiddelaar in bestuurszaken (KU Leuven 2016) en behaalde eveneens een diploma Bedrijfskunde aan de EHSAL Management School (EMS Brussel, 2017). Hij was daarnaast tussen 2014 en 2019 deeltijds verbonden aan het Centrum Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt waar hij onder meer praktijkcolleges in de rechten verzorgde en de redactie van scripties opvolgde. Hij is sinds oktober 2013 ingeschreven als advocaat aan de balie van Brussel en was er actief bij een Brussels zakenkantoor (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick). Hij behandelde er een veelheid aan nationale en internationale dossiers voor ondernemingen en overheden. In 2020 richtte hij het niche advocatenkantoor Tender Law op. Sedert datzelfde jaar is hij ook lid van de balie van West-Vlaanderen. Stijn behandelt dossiers inzake overheidscontracten in de brede zin. Hij verleent bijstand bij de gunning van overheidsopdrachten en bij uitvoeringsgeschillen, en dit met betrekking tot alle sectoren. Hij heeft een ruime ervaring in publiek-private samenwerking (PPS), concessies, publiek vastgoedrecht en bouwrecht, waarin hij op regelmatige basis advies en gerechtelijke bijstand heeft verleend. Stijn is goed vertrouwd met procedures voor de Raad van State, de burgerlijke rechtbanken en andere instanties. Tijdens zijn loopbaan bij een Brussels eersterangs zakenkantoor behaalde hij een uitmuntend track record op het vlak van gerechtelijke procedures, zoals bijvoorbeeld 72 % gewonnen rechtszaken in overheidsopdrachten. Hij treedt op als docent van opleidingen inzake overheidsopdrachten voor diverse organisaties (waaronder EBP, Escala en IFE) en publiceert regelmatig in deze materie. Sedert 2019 maakt hij deel uit van de redactie van het gespecialiseerde tijdschrift Overheidsopdrachten en -overeenkomsten / Marchés et contrats publics van Larcier.

Ewoud Hacke is onderlegd in overheidscontracten in de ruime zin, meer bepaald in het overheidsopdrachtenrecht, publiek-private samenwerking (PPS) en publiekpublieke samenwerking. Daarnaast heeft hij een kennis in GDPR binnen het kader van overheidsopdrachten. Ten slotte heeft Ewoud ervaring in het adviseren van cliënten rond de correcte toepassing van het algemeen verbintenissen- en contractenrecht. Hij behaalde een master in de rechten aan de Universiteit Gent en een master in space studies aan de KU Leuven. Hij kwam voor het eerst in contact met aanbestedingen wanneer hij werkte voor het Europees Ruimtevaartagentschap ESA in Nederland. De ervaring vertaalde zich in een stage aan de balie van Gent om vervolgens aan de slag te gaan voor respectievelijk de Vlaamse overheid en het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten. Daarin groeide Ewoud door als coördinator van de aankoopdienst en eindverantwoordelijke voor alle landelijke overheidsopdrachten. Met deze kennis op zak startte hij bij EBP te Jette. Als senior consultant adviseerde hij overheden en bedrijven bij het plaatsen van opdrachten alsook het voorbereiden van offertes. Daarnaast verzorgde hij diverse publicaties voor het vakblad Bouwkroniek/ La Chronique. De laatste maanden bij EBP was hij eveneens interim manager voor de diensten consulting, seminars. In september 2021 zette Ewoud opnieuw de stap naar de advocatuur waar hij de opgedane kennis en ervaring ten dienste stelt van de cliënten van Tender Law.

Inhoudsopgave

Hidden Element
Scroll naar boven