Vragenarchief

Hebt u een vraag in verband met een overheidsopdracht? De redactie van Govly stelt zijn kennis graag ter beschikking om u verder te helpen. De redactie bestaat uit specialisten in de materie die graag hun kennis omtrent de wondere wereld van de overheidsopdrachten met u delen. U kan uw vraag stellen door onderstaande formulier in te vullen.

Hoe onderteken je een offerte?

Wat is een overheidsopdracht

Welke regels zijn van toepassing op overheidsopdrachten?

Kan je als inschrijver voor elke procedure vrije varianten en/of vrije opties indienen?

Wat is een Uniform Europees Aanbestedingsdocument?

Wat is de plaatsing van een overheidsopdracht?

Wat is een Europese opdracht en wat zijn de gevolgen?

Wanneer mag ik afwijken van het KB Uitvoering 2013 en wanneer niet? Moet ik voor elke afwijking op de artikelen van het KB Uitvoering van 14 januari 2013 een motivering voor deze afwijking opgeven vooraan in het bestek?

Wat zijn de huidige Europese drempelbedragen in de klassieke sectoren?

In de Wet Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 staat in artikel 14/1 inzake elektronische facturatie (onderaan) dat dit artikel niet van toepassing is op opdrachten waarvan het geraamde bedrag lager is dan of gelijk is aan het bedrag bepaald door de Koning. Betekent dit dan dat elektronische facturatie niet verplicht is voor opdrachten lager dan 140.000 EUR?

Voor welke selectiecriteria kan ik als ondernemer een beroep doen op de draagkracht van derde entiteiten?

Bestaat er een verschil tussen Europese en niet-Europese overheidsopdrachten met betrekking tot de indieningstermijnen?

Onder welk bedrag is de elektronische facturatie niet verplicht

Scroll naar boven