Vraag & Antwoord

Vraag

Welke regels zijn van toepassing op overheidsopdrachten?

Antwoord

De regelgeving overheidsopdrachten vloeit voort uit de Europese richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU. Deze richtlijnen zijn vervolgens omgezet geweest in Belgisch recht.

De belangrijkste Belgische regels liggen vervat in de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. Het bevat de belangrijkste principes, definities, basisregels omtrent de selectie en het UEA alsook regels in verband met percelen, opties, varianten, verlengingen, … Deze wet werd vervolgens uitgevoerd via 3 koninklijke besluiten:

  • Het koninklijk besluit plaatsing in de klassieke sectoren van 18 april 2017
  • Het koninklijk besluit plaatsing in de speciale sectoren van 18 juni 2017
  • Het koninklijk besluit inzake de algemene uitvoeringsregels van 14 januari 2013

Tenslotte regelt de wet van 17 juni 2013 de rechtsbescherming van kandidaten en inschrijvers wanneer de aanbestedende overheid bv. een selectie- of een gunningsbeslissing neemt. De wet bepaalt onder meer de inhoud van die beslissingen, de termijnen die de aanbestedende overheid moet respecteren en de mogelijkheden om een beroep in te stellen.

Scroll naar boven