Vraag & Antwoord

Vraag

Wat zijn de huidige Europese drempelbedragen in de klassieke sectoren?

Antwoord

De meeste regels van het overheidsopdrachtenrecht vinden hun oorsprong in de Europese richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU. Maar deze regels zijn slechts van toepassing op de overheidsopdrachten die een geraamde waarde hebben die hoger is dan een bepaald drempelbedrag. Deze drempels worden tweejaarlijks aangepast op 1 januari van de even jaren.

Voor deze Europese drempelbedragen dient een onderscheid gemaakt te worden tussen werken en leveringen/diensten. Dit zijn de Europese drempelbedragen vanaf 1 januari 2022

Werken: 5.382.000 EUR excl. BTW

Leveringen/diensten: 215.000 EUR excl. BTW

Sociale en andere specifieke diensten: 750.000 EUR excl. BTW

Deze bedragen blijven geldig tot en met 31 december 2023.

Scroll naar boven