Vraag & Antwoord

Vraag

Wat is een Uniform Europees Aanbestedingsdocument?

Antwoord

Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument is een expliciete verklaring op eer van een inschrijver waarin hij aanduidt dat hij niet uitgesloten kan worden van deelname aan de overheidsopdracht en dat hij over de nodige geschiktheid, economische en financiële draagkracht en/of technische en beroepsbekwaamheid beschikt om de opdracht uit te voeren.

Het is een standaardformulier dat voor elke overheidsopdracht dezelfde indeling heeft. Het document kan om die redenen in sommige gevallen hergebruikt worden voor verschillende aanbestedingen.

Het vervangt de verplichting voor de kandidaten of inschrijvers om de individuele bewijsstukken te voorzien die vereist zijn voor de controle van de uitsluitingsgronden en de selectiecriteria.

Scroll naar boven