Vraag & Antwoord

Vraag

Wat is een overheidsopdracht

Antwoord

Een overheidsopdracht is een wederkerige overeenkomst onder bezwarende titel tussen een aanbestedende overheid en een aannemer, leverancier of dienstverlener om werken, leveringen of diensten uit te voeren.

Een overheidsopdracht is met andere woorden een van de mogelijke “publieke” contracten, naast bv. concessieovereenkomsten. Het onderscheidt zich van de “private” contracten tussen privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersonen.

Kenmerkend aan een overheidsopdracht is dat de totstandkoming als de uitvoering ervan onderhevig is aan specifieke regels die we algemeen het “overheidsopdrachtenrecht” noemen.

Scroll naar boven