Vraag & Antwoord

Vraag

Wat is een Europese opdracht en wat zijn de gevolgen?

Antwoord

De belangrijkste regels en principes van het overheidsopdrachtenrecht zijn geregeld in de Europese richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU. Deze richtlijnen zijn vervolgens omgezet in Belgisch recht.

Het is wel zo dat het Europese overheidsopdrachtenrecht zoals omschreven in de richtlijnen enkel van toepassing is op de opdrachten waarvan de geraamde waarde een bepaalde drempel (aangeduid als de “Europese drempel”) bereikt. Wanneer dat het geval is, spreken we over “Europese opdrachten”. Is de geraamde waarde lager dan deze drempel, dan spreken we over “Belgische” opdrachten.

Een Europese opdracht is doorgaans onderhevig aan strengere regels. Zo zal je aan meer transparantieverplichtingen moeten voldoen, kan je offertes in het kader van onderhandelingsprocedures minder makkelijk regulariseren en zal je op het vlak van de selectie een Uniform Europees Aanbestedingsdocument moeten opvragen.

Zie eveneens de vraag omtrent de Europese drempelbedragen.

Scroll naar boven