Vraag & Antwoord

Vraag

Wanneer mag ik afwijken van het KB Uitvoering 2013 en wanneer niet? Moet ik voor elke afwijking op de artikelen van het KB Uitvoering van 14 januari 2013 een motivering voor deze afwijking opgeven vooraan in het bestek?

Antwoord

Principieel kan je van elk artikel in het KB Uitvoering 2013 afwijken, behoudens de volgende specifieke uitzonderingen:

  • Hoofdstuk 1 van het KB Uitvoering
  • De artikelen 12/1, 12/3 (onderaanneming), 37 tot 38/6, 38/8, 38/9, § 4, 38/11, 38/18 en 38/19 (wijziging van opdrachten), 62, 62/1 (verbreking van de opdracht), 67 (voorschotten), 69 (intresten voor laattijdige betaling en vergoeding voor invorderingskosten), en 78/1 (erkenning van aannemers)
  • Elk beding die de verificatie- en/of betalingstermijnen verlengen behoudens uitzonderingen

Elke afwijking van het KB Uitvoering 2013 kan echter maar gebeuren in behoorlijk verantwoorde gevallen. Voor elke afwijking moet hiervoor een motivatie worden voorzien én moet de aanbesteder elk artikel waarvan afgeweken wordt vooraan in het bestek vermelden.

Enkel de afwijking op de artikelen 10, 12, 13, 18, 25 tot 30, 38/9 §§1 tot 3, 38/10 §§ 1 tot 3, 44 tot 61, 66, 68, 70 tot 73, 78, 79 tot 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 en 154 worden daarnaast uitdrukkelijk gemotiveerd in het bestek.

Ten slotte is het belangrijk dat als een artikel in het KB Uitvoering 2013 een zekere afwijkingsmarge biedt aan de aanbesteder, dit niet als een afwijking moet worden beschouwd en dus de regels hierboven niet van toepassing zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een artikel uitdrukkelijk een regel vaststelt, gevolgd door “behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten” of iets gelijkaardigs.

Scroll naar boven