Vraag & Antwoord

Vraag

Voor welke selectiecriteria kan ik als ondernemer een beroep doen op de draagkracht van derde entiteiten?

Antwoord

Er bestaan 3 soorten selectiecriteria:

  • Geschiktheid
  • Economische en financiële draagkracht
  • Technische en beroepsbekwaamheid

Enkel in het kader van de selectiecriteria in verband met de economische en financiële draagkracht en de technische en beroepsbekwaamheid kan je als ondernemer een beroep doen op de draagkracht van derde entiteiten. Dat kan jouw onderaannemer of een collega-lid van een combinatie (tijdelijke maatschap) van ondernemers zijn.

Let er wel op dat als je een beroep doet op de draagkracht van derde entiteiten in het kader van de technische en beroepsbekwaamheid voor het voldoen aan de vereiste referentie-eisen en de eisen inzake de studie- en beroepskwalificaties, deze derde dan wel verplicht moet ingezet worden bij de uitvoering van de opdracht.

Het voorgaande is logisch aangezien de geschiktheid in het kader van de selectiecriteria polst naar bv. een inschrijving in het handelsregister, een toelating om een beroepsactiviteit uit te oefenen, een certificaat van een bepaalde instelling, … Kortom, zaken die specifiek betrekking hebben op de houder van deze certificaten of vergunningen. Deze zijn dus niet overdraagbaar.

Het is daarbij zeer belangrijk dat de inschrijver in het kader van Europese opdrachten steeds een UEA indient voor elke entiteit op wiens draagkracht je een beroep doet, naast het eigen UEA van de inschrijver zelf.

Ten slotte zal de derde entiteit op wiens draagkracht je een beroep doet, schriftelijk zijn akkoord moeten geven. Dit schriftelijk akkoord moet vervolgens ook in de aanvraag tot deelneming of de offerte worden opgenomen.

Scroll naar boven