Vraag & Antwoord

Vraag

Kan je als inschrijver voor elke procedure vrije varianten en/of vrije opties indienen?

Antwoord

Dit is niet standaard. Enkel in geval van overheidsopdrachten onder de Europese drempel kan een inschrijver zonder problemen vrije varianten of vrije opties indienen, tenzij de opdrachtdocumenten expliciet afwijken van deze regel.

Omgekeerd kunnen vrije varianten en/of opties ingediend worden voor overheidsopdrachten boven de Europese drempel wanneer het bestek dit expliciet voorziet.

Scroll naar boven