Vraag & Antwoord

Vraag

Bestaat er een verschil tussen Europese en niet-Europese overheidsopdrachten met betrekking tot de indieningstermijnen?

Antwoord

Sinds de wetswijziging van midden 2017 zijn de indieningstermijnen steeds dezelfde, ongeacht het al dan niet een Europese overheidsopdracht betreft. De termijnen zijn in beide gevallen even lang.

De standaard minimale indieningstermijnen zijn echter wel korter naargelang een aantal specifieke situaties. Zo zal de termijn voor de indiening van de offerte 5 dagen korter zijn wanneer de offerte langs elektronische weg ingediend mag worden. Ook in geval van hoogdringendheid kunnen de termijnen voor de indiening van de offerte verkort worden.

Onderstaand overzicht geven de indieningstermijnen weer per procedure en per situatie. Dagen zijn steeds uitgedrukt in kalenderdagen.

Bewerken
Standaard indieningstermijn
Aanvraag tot deelneming Offerte
Openbare procedure 35 dagen
Niet-openbare procedure 30 dagen 30 dagen
Mededingingsprocedure met onderhandelingen 30 dagen 30 dagen
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 22 dagen
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking Geen minimale termijn bepaald
Bewerken
Indieningstermijn indien er een vooraankondiging werd bepaald
Aanvraag tot deelneming Offerte
Openbare procedure 15 dagen
Niet-openbare procedure 30 dagen 10 dagen
Mededingingsprocedure met onderhandelingen 30 dagen 10 dagen
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 10 dagen
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking Geen minimale termijn bepaald
Bewerken
Indieningstermijn bij hoogdringendheid
Aanvraag tot deelneming Offerte
Openbare procedure 15 dagen
Niet-openbare procedure 15 dagen 20 dagen
Mededingingsprocedure met onderhandelingen 15 dagen 10 dagen
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 10 dagen
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking Geen minimale termijn bepaald
Bewerken
Scroll naar boven