Loading...

Kroniek overheidsopdrachten

Categorie:

210.00395.00 excl. BTW

Deel I: € 240, Deel II:  € 210, Deel I en Deel II:  € 395
“Kroniek Overheidsopdrachten” is een boek dat een chronologisch overzicht biedt van de ontwikkelingen en veranderingen in het domein van overheidsopdrachten. Het boek richt zich op de evolutie van wet- en regelgeving, trends en belangrijke gebeurtenissen die van invloed zijn op het aanbestedingslandschap.

Loading...

Deel I | De plaatsing van een overheidsopdracht KLASSIEKE SECTOREN (1.360 pagina’s)
Deel II | De uitvoering van een overheidsopdracht KLASSIEKE & SPECIALEN SECTOREN (648 pagina’s)

Het meest praktische, complete en actuele naslagwerk voor eenieder die te maken heeft met overheidsopdrachten in de sector van werken, leveringen of diensten. Compleet en actueel want dit encyclopedisch naslagwerk bevat een volledige beschrijving van de reglementering over overheidsopdrachten inclusief haar (reparatie) besluiten en met verwerking van alle rechtsbronnen:

DEEL I: PLAATSING: Wet van 17 juni 2016 | Wet van 07 april 2019 | KB van 18 april 2017 | KB van 15 april 2018
DEEL I: RECHTSMIDDELEN: Wet van 17 juni 2013 | Wet van 04 december 2013 | Wet van 16 februari 2017
DEEL II: UITVOERING: KB van 14 januari 2013 | KB van 22 juni 2017 | KB van 15 april 2018

En ook de belangrijkste rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Over de auteur

Willy Abbeloos is jurist en bracht het grootste deel van zijn beroepscarrière door in de Confederatie Bouw (Embuild) Gent, waar hij vele jaren leidinggevende was van de juridische dienst. Van 1983 tot 1999 zetelde hij als rechter in handelszaken bij de rechtbank van Koophandel te Gent. Na 1999 werd hij aangesteld als directeur-generaal van Fedecom, de beroepsorganisatie van ondernemingen die complementair zijn aan de bouwnijverheid. Sinds 1989 tot op vandaag is hij bovendien freelance juridisch medewerker van de Bouwkroniek.

Inhoudsopgave

Hidden Element
Scroll naar boven