Loading...

Inside Overheidsopdrachten

Categorie:

40.0080.00 excl. BTW

Binnen het domein van de aanbestedingen, waar zowel overheidsbedrijven, steden, gemeenten, ziekenhuizen als andere entiteiten hun inkoopprocessen conform de strikte regelgeving voor overheidsopdrachten uitvoeren, schetst het boek ‘Inside Overheidsopdrachten’ een duidelijk beeld van de relevante rechtspraak. In deze publicatie worden Nederlandstalige arresten van de Raad van State inzake overheidsopdrachten gebundeld en voorzien van begrijpelijke samenvattingen en toelichtingen.

40.00 excl. BTW
80.00 excl. BTW
Loading...

Binnen het domein van de aanbestedingen, waar zowel overheidsbedrijven, steden, gemeenten, ziekenhuizen als andere entiteiten hun inkoopprocessen conform de strikte regelgeving voor overheidsopdrachten uitvoeren, schetst het boek ‘Inside Overheidsopdrachten’ een duidelijk beeld van de relevante rechtspraak. In deze publicatie worden Nederlandstalige arresten van de Raad van State inzake overheidsopdrachten gebundeld en voorzien van begrijpelijke samenvattingen en toelichtingen. Hiermee wordt de voortdurende evolutie van de rechtspraak binnen deze dynamische sector tastbaar gemaakt. De lancering van het boek vond plaats in 2021 en oogstte positieve reacties binnen de publieke sector. We nodigen u van harte uit om de inhoud van dit werk te verkennen. Dit kan u terugvinden bij de tab ‘uittreksel’.

Over de auteurs

Bart Gheysens is een jurist en werkt momenteel als Assistant Contracts officer bij het European Space Agency (ESA) in Rome. Voorheen was hij specialist overheidsopdrachten bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van het Vlaams Gewest van 2009 tot 2020, en hij heeft ook gewerkt bij de FOD Binnenlandse Zaken. Bart heeft uitgebreide ervaring in het overheidsopdrachtenrecht, met onder andere gerenommeerde publicaties en bijdragen aan de huidige wetgeving, waaronder het nieuwe artikel 38/9 KB AUR 2013. Hij wordt vaak gevraagd als spreker voor opleidingen in overheidsopdrachten en is actief betrokken geweest bij verschillende relevante organisaties, zoals het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten en de Belgische Vereniging voor Bouwrecht.

Stijn Maeyaert studeerde af als master in de rechten aan de Universiteit Gent(2013). Hij is bemiddelaar in bestuurszaken (KU Leuven 2016) en behaalde eveneens een diploma Bedrijfskunde aan de EHSAL Management School (EMS Brussel, 2017). Hij was daarnaast tussen 2014 en 2019 deeltijds verbonden aan het Centrum Overheid en Recht van de Universiteit Hasselt waar hij onder meer praktijkcolleges in de rechten verzorgde en de redactie van scripties opvolgde. Hij is sinds oktober 2013 ingeschreven als advocaat aan de balie van Brussel en was er actief bij een Brussels zakenkantoor (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick). Hij behandelde er een veelheid aan nationale en internationale dossiers voor ondernemingen en overheden. In 2020 richtte hij het niche-advocatenkantoor Tender Law op. Sedert datzelfde jaar is hij ook lid van de balie van West-Vlaanderen. Stijn behandelt dossiers inzake overheidscontracten in de brede zin. Hij verleent bijstand bij de gunning van overheidsopdrachten en bij uitvoeringsgeschillen, en dit met betrekking tot alle sectoren. Hij heeft een ruime ervaring in publiek-private samenwerking (PPS), concessies, publiek vastgoedrecht en bouwrecht, waarin hij op regelmatige basis advies en gerechtelijke bijstand heeft verleend. Stijn is goed vertrouwd met procedures voor de Raad van State, de burgerlijke rechtbanken en andere instanties. Tijdens zijn loopbaan bij een Brussels eersterangskantoor behaalde hij een uitmuntend track record op vlak van gerechtelijke procedures, zoals bijvoorbeeld 72% gewonnen rechtszaken in overheidsopdrachten. Hij treedt op als docent van opleidingen inzake overheidsopdrachten voor diverse organisaties (waaronder EBP, Escala en IFE) en publiceert regelmatig in deze materie. Sedert 2019 maakt hij deel uit van de redactie van het gespecialiseerde tijdschrift Overheidsopdrachten en -overeenkomsten / Marchés et contrats publics van Larcier.

Tim Bruyninckx werkt als bedrijfsjurist en integrale projectleider bij De Werkvennootschap, een organisatie die haar schouders zet onder grote en complexe mobiliteitsprojecten. Voorheen was hij actief als advocaat aan de balie van Brussel en behaalde hij een doctoraat aan het European University Institute (EUI) te Firenze (“Enriching public procurement regulation through EU state aid law based principles). Hij houdt diploma’s van de KU Leuven (Master in de rechten), ULB (DES en Droit Européen), EUI (LL.M. in Comparative, European and International Laws) en Vlerick Business School (Management Acceleration Programme).

Eline Boval behaalde haar diploma als master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2019, waar ze een eerste maal in aanraking kwam met de complexe regelgeving inzake overheidsopdrachten. Na haar studies was zij onder andere tewerkgesteld als juriste overheidsopdrachten binnen het Universitair Ziekenhuis Gent waar zij haar expertise ten volle kon ontwikkelen door middel van waardevolle praktijkervaring in een uitdagende omgeving. Tegenwoordig oefent Eline de functie uit van adjunct-auditeur bij het Rekenhof waar zij als experte overheidsopdrachten haar bijdrage levert in het uitvoeren van audits ter zake.

Uittreksel

Hidden Element
Scroll naar boven