Wegenbouw Ockier

Ons bedrijf spitst zich toe op twee soorten klanten. Enerzijds de publieke en anderzijds de private sector. 

Voor de overheidsinstellingen voeren we zowel globale projecten als onderhoudswerken uit.

Deze globale projecten kunnen zijn: 

  • Totaalrenovatie van straten
  • Aanleg van verkavelingen
  • Aanleg van pleinen, parkings of voetpaden
  • Al dan niet met inbegrip van rioleringen.

Onderhoudswerken zijn:

  • Werken aan wegen (herstellingen asfalt, beton, klinkers, kasseien, grasdallen, …)
  • Aan riolering (verzakkingen, breuken, afkoppelingen, rioleringsdeksels, wateroverlastproblemen, …)
  • Aan grachten (kopmuren, oeverversterkingen, reinigen, bufferen, …), enz.

E-mail

info@wegenbouwockier.be

Website

www.wegenbouwockier.be

Hoofdzetel

Noordlaan

18

8520

Kuurne

Bezoekadres

Gerelateerde bedrijven

Categorieën

Bouw en infra
Infra
Riolering en ondergrondse infra
Wegenbouw
Wegenonderhoud

Website

Telefoonnummer

E-mail

Adres

Noordlaan

18

8520

Kuurne

Scroll naar boven