Aanbestedingstip: hergebruik het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Tender Law
20/03/2023
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ofwel UEA is nieuw sinds 2017 en kadert binnen de selectie van ondernemers. Wilde je vroeger dat je kandidatuur of offerte geselecteerd werd, dan diende je een waslijst van bewijzen in te dienen: verklaringen op eer, attesten, uittreksels strafregister, jaarrekeningen, … Dat bracht een hoop administratie met zich mee en kostte tijd. Tijd die KMO’s vaak ontbreekt waardoor zij afhaken. De Europese wetgever heeft dit willen veranderen en riep daarom het UEA in het leven. Dit document vervangt namelijk alle individuele documenten die u moet indienen in het kader van de selectie. Het is een zogenaamde “uitdrukkelijke verklaring op eer” dat je niet uitgesloten moet worden en dat je voldoet aan alle selectiecriteria die de aanbesteder oplegt. Eén document indienen en klaar. De meeste ondernemers maken voor elke overheidsopdracht een afzonderlijk UEA op. Dit is tijdrovend. Gelukkig bestaat er een mogelijkheid om een standaard UEA op te maken. Dat UEA gebruik je dan voor elke nieuwe offerte waarbij je enkel de zaken aanpast die gewijzigd zijn tegenover de vorige keer. Kan je veel tijd besparen! Hoe doe je dat? Door een UEA-antwoord te maken via de UEA-website “uea.publicprocurement.be” met al jouw gegevens en vervolgens dat antwoord te bewaren als .xml-bestand. Moet je daarna een UEA voorbereiden voor een specifieke opdracht? Dan laad je die .xml terug op en pas je de nodige zaken aan. Je kan zelfs jouw .xml samenvoegen met het .xml-bestand van de aanbesteder waardoor het UEA volledig wordt ingevuld zonder dat jij ook maar iets manueel moet invullen! Als je de struikelblokken kent en je profiteert van de handige mogelijkheden op de UEA-website, is het invullen ervan kinderspel. Zo kan jij je richten op wat echt telt: je offerte!
Scroll naar boven